Το Πρόγραμμα “Katanomi”, αναφέρεται στον Aναλυτικό Υπολογισμό της Κατανομής των Δαπανών Θέρμανσης, ανά Ιδιοκτησία (Διαμέρισμα).

Τιμή 50 € + ΦΠΑ
X
1

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα “Katanomi”, αναφέρεται στον Aναλυτικό Υπολογισμό της Κατανομής των Δαπανών Θέρμανσης, ανά Ιδιοκτησία (Διαμέρισμα).

Πρέπει να καταχωρηθούν :

  • Οι Συνολικές Απώλειες της κάθε Ιδιοκτησίας (Διαμερίσματος), οι Απώλειες των Ανοιγμάτων και οι Απώλειες Αερισμού,
  • Το Εμβαδόν και το μέσο ύψος της εκάστοτε Ιδιοκτησίας,
  • Ττα παράπλευρα μήκη της κάθε Ιδιοκτησίας προς Εξωτερικούς χώρους, προς μη θερμαινόμενους και προς θερμαινόμενους χώρους,
  • Και γενικά όλα τα δεδομένα που απαιτείται να καταχωρηθούν, ώστε να υπολογισθεί η Κατανομή των Δαπανών Θέρμανσης, κατά την ισχύουσα Νομοθεσία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
    Για σωστές και εντυπωσιακές Εκτυπώσεις, να διαβάσετε το αρχείο "ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ", που περιλαμβάνεται στο συμπιεσμένο (".zip") αρχείο Εγκατάστασης (βλ. ενότητα "Downloads").
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • Για πολλαπλές άδειες του ιδίου Προγράμματος ή για αγορά περισσοτέρων του ενός από τα Προγράμματά μας, ισχύουν ειδικές (κατά περίπτωση) εκπτώσεις.
  • Όλες οι ανανεώσεις (Updates) του Προγράμματος επί δυο (2) χρόνια από την Ημερομηνία της αγοράς του, είναι απολύτως δωρεάν.
  • Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, προσφέρεται (επίσης δωρεάν) πλήρης τεχνική τηλεφωνική υποστήριξη.

Downloads

demo Κατεβάστε το αρχείο zip εδώ
<< επιστροφή στα προϊόντα