Το Πρόγραμμα “Ref-Load”, αφορά σην καταχώρηση Δεδομένων και τον ακριβή Υπολογισμό των Φορτίων Ψυκτικών Θαλάμων Συντήρησης και Κατάψυξης.
Η νέα, εντελώς ανανεωμένη, Έκδοση 2023, υποστηρίζει πολλάπλά (μέχρι τέσσερα) διαφορετικά Προϊόντα προς Ψύξη (με συσκευασία ή χωρίς) σε κάθε Θάλαμο.
Πρόκειται για ένα πλήρως Επαγγελματικό Πρόγραμμα, ΜΟΝΑΔΙΚΟ στο είδος του.

Τιμή 250 € + ΦΠΑ
X
1

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα “Ref-Load”, αφορά σην καταχώρηση Δεδομένων και τον ακριβή Υπολογισμό των Φορτίων Ψυκτικών Θαλάμων Συντήρησης και Κατάψυξης.
Η νέα, εντελώς ανανεωμένη, Έκδοση 2023, υποστηρίζει πολλάπλά (μέχρι τέσσερα) διαφορετικά Προϊόντα προς Ψύξη (με συσκευασία ή χωρίς) σε κάθε Θάλαμο.
Πρόκειται για ένα πλήρως Επαγγελματικό Πρόγραμμα, ΜΟΝΑΔΙΚΟ στο είδος του.

Βασικά Χαρακτηριστικά του Προγράμματος :

 • Δυνατότητα καταχώρησης «Όμοιων Χώρων».
 • Δυνατότητα εισαγωγής γεωμετρικών στοιχείων Ψυκτικών Θαλάμων, και «έξυπνος» άμεσος Υπολογισμός της «Μέσης Θερμοκρασίας» τού αέρα που «περιβάλλει» τα τοιχώματα τού Θαλάμου.
 • Δυνατότητα επιλογής τού είδους των τοιχωμάτων & της Μόνωσης των Ψυκτκών Θαλάμων.
 • Δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων για το είδος της συσκευασίας του προς ψύξη προϊόντος.
 • Δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων για ανθρώπους-φώτα-συσκευές.
 • Καταχώρηση Δεδομένων για τον Υπολογισμό των Φορτίων από Διείσδυση Αέρα (Infiltration).
 • Δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων για το προς ψύξη φορτίο, από «ανοικτή» Βιβλιοθήκη-βάση δεδομένων της ASHRAE.
 • Δυνατότητα καθορισμού των εξ ορισμού (Default) δεδομένων.
 • Δυνατότητα Υπολογισμού Φορτίων και για χρόνο μεγαλύτερο των 24 ωρών.
 • Αναλυτικά Αποτελέσματα ανά Θάλαμο, σε οποιοδήποτε Σύστημα Μονάδων επιθυμεί ο Μελετητής, αλλά και συγκεντρωτικά Αποτελέσματα.
 • ΠΛΗΡΕΙΣ και Αναλυτικές Εκτυπώσεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
  Για σωστές και εντυπωσιακές Εκτυπώσεις, να διαβάσετε το αρχείο "ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ", που περιλαμβάνεται στο συμπιεσμένο (".zip") αρχείο Εγκατάστασης (βλ. ενότητα "Downloads").
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 • Για πολλαπλές άδειες του ιδίου Προγράμματος ή για αγορά περισσοτέρων του ενός από τα Προγράμματά μας, ισχύουν ειδικές (κατά περίπτωση) εκπτώσεις.
 • Όλες οι ανανεώσεις (Updates) του Προγράμματος επί δυο (2) χρόνια από την Ημερομηνία της αγοράς του, είναι απολύτως δωρεάν.
 • Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, προσφέρεται (επίσης δωρεάν) πλήρης τεχνική τηλεφωνική υποστήριξη.

Downloads

demo Κατεβάστε το αρχείο zip εδώ
<< επιστροφή στα προϊόντα