Το Πρόγραμμα “LoaD”, αφορά στον Υπολογισμό Φορτίων Κλιματισμού Κτιρίων, Αυτοκινήτων, Σιδηροδρομικών Συρμών και Πλοίων, για Χειμώνα και Καλοκαίρι.

Τιμή 200 € + ΦΠΑ
X
1

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα “LoaD”, αφορά στον Υπολογισμό Φορτίων Κλιματισμού Κτιρίων, Αυτοκινήτων, Σιδηροδρομικών Συρμών και Πλοίων, για Χειμώνα και Καλοκαίρι.

Βασικά Χαρακτηριστικά του Προγράμματος :

 • Εισαγωγή Γενικών Δεδομένων για τα Δομικά Στοιχεία (Χρώμα, Ανηγμένο Βάρος, Συντελεστής Θερμοπερατότητας «k»).
 • Καταχώρηση «Όμοιων Χώρων».
 • Καταχώρηση «Όμοιων Ορόφων».
 • Αναλυτικός υπολογισμός του Συντελεστή Θερμοπερατότητας, από τα χαρακτηριστικά των Δομικών στοιχείων.
 • “Περιστροφή” Κτιρίου περί κατακόρυφο άξονα, με αυτόματη ενημέρωση των προσανατολισμών των τοιχωμάτων.
 • Ανταλλαγή στοιχείων Χώρων, ή αντιγραφή των στοιχείων ενός Χώρου σε ένα άλλο (με διατήρηση των επιπλέον στοιχείων που ο Χώρος-Δέκτης, ήδη διαθέτει).
 • Εισαγωγή στοιχείων για Ανθρώπους-Φώτα-Συσκευές, από σχετικό Πίνακα.
 • Καθορισμός των εξ ορισμού (Default) τιμών των δεδομένων.
 • Μαζικές αντικαταστάσεων δεδομένων, για Δομικά Στοιχεία.
 • Αναλυτικοί Υπολογισμοί Φορτίων, ανά Ώρα και Χώρο. Συγκεντρωτικά Φορτία και Διαγράμματα Φορτίων, με όλους τους γνωστούς τρόπους.
 • Αναλυτικοί Υπολογισμοί Κατανομής Δαπανών Θέρμανσης, Υπολογισμοί Μονοσωλήνιου Συστήματος Κεντρικής Θέρμανσης, για ΚΑΘΕ Μελέτη Φορτίων που πραγματοποιείται μέσω του Προγράμματος.
 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ, για Χειμώνα και Καλοκαίρι για ΚΑΘΕ Μελέτη Φορτίων που πραγματοποιείται μέσω του Προγράμματος.
 • Παρουσίαση και Εκτύπωση του Ψυχρομετρικού Χάρτη με την «Ψυχρομετρική Διαδρομή» πλήρως σχεδιασμένη, για Καλοκαίρι και Χειμώνα.
 • Παραστατική εμφάνιση και Εκτύπωση των Θερμοκρασιών και των Ενθαλπιών σε ολόκληρη την «Ψυχρομετρική Διαδρομή».
 • ΠΛΗΡΕΙΣ και Αναλυτικές Εκτυπώσεις.
 • Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας σε μορφή “.pdf”, που μπορεί να “τρέξει” ακόμα και μέσα από το Πρόγραμμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
  Για σωστές και εντυπωσιακές Εκτυπώσεις, να διαβάσετε το αρχείο "ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ", που περιλαμβάνεται στο συμπιεσμένο (".zip") αρχείο Εγκατάστασης (βλ. ενότητα "Downloads").
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 • Για πολλαπλές άδειες του ιδίου Προγράμματος ή για αγορά περισσοτέρων του ενός από τα Προγράμματά μας, ισχύουν ειδικές (κατά περίπτωση) εκπτώσεις.
 • Όλες οι ανανεώσεις (Updates) του Προγράμματος επί δυο (2) χρόνια από την Ημερομηνία της αγοράς του, είναι απολύτως δωρεάν.
 • Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, προσφέρεται (επίσης δωρεάν) πλήρης τεχνική τηλεφωνική υποστήριξη.

Downloads

demo Κατεβάστε το αρχείο zip εδώ
<< επιστροφή στα προϊόντα