Το Πρόγραμμα “AirDuct”, αφορά στον Υπολογισμό Αεραγωγών, με οποιαδήποτε μέθοδο και για Ορθογωνικές ή/και Κυκλικές Διατομές Αεραγωγών.

Τιμή 150 € + ΦΠΑ
X
1

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα “AirDuct”, αφορά στον Υπολογισμό Αεραγωγών, με οποιαδήποτε μέθοδο και για Ορθογωνικές ή/και Κυκλικές Διατομές Αεραγωγών.

Βασικά Χαρακτηριστικά του Προγράμματος :

 • Αναλυτικοί Υπολογισμοί Αεραγωγών και Ανεμιστήρων.
 • Συνολικό Βάρος και Εξωτερική Επιφάνεια Αεραγωγών, αλλά και αναλυτικά αντίστοιχα στοιχεία, ανά τμήμα Αεραγωγού.
 • Στην περίπτωση Ορθογωνικής Διατομής Αεραγωγών, δυνατότητα επιλογής-επιβολής της μιας από τις δυο διαστάσεις, ή δυνατότητα επιλογής τετραγωνικής διατομής.
 • Δυνατότητα εισαγωγής των Δεδομένων των Τμημάτων, είτε χειροκίνητα (ένα προς ένα), είτε με τη βοήθεια σχεδίασης μέσω σκαριφήματος (εντελώς νέα δυνατότητα), το οποίο σχεδιάζει ο χρήστης σε ένα ειδικό CAD περιβάλλον που διαθέτει πλέον το Πρόγραμμα, οπότε γίνεται αυτόματη αριθμοδότηση των Κόμβων και των Τμημάτων των Αεραγωγών και οι Ονομασίες των Τμημάτων των Αεραγωγών ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ από το Πρόγραμμα.
 • Υπάρχει και η δυνατότητα ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ του Σκαριφήματος αυτού, μαζί με τον Τίτλο-Θέμα της εκάστοτε Μελέτης, το δε σκαρίφημα «σώζεται» σε «.jpg» μορφή, μαζί με τα σχετικά δεδομένα της εκάστοτε Μελέτης.
 • Οι έλεγχοι της αρτιότητας των καταχωρήσεων, γίνονται αυτόματα από το Πρόγραμμα, μετά το τέλος της σχεδίασης του σκαριφήματος του Δικτύου των Αεραγωγών.
 • Δυνατότητα διαφοροποίησης των Κανονισμών SMACNA, που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του πάχους του χαλυβδοελάσματος.
 • Δυνατότητα επέμβασης του Μελετητή στα Αποτελέσματα, με διαφοροποίηση Διαστάσεων οποιουδήποτε τμήματος Αεραγωγού, με ΑΜΕΣΟ νέο Υπολογισμό των Χαρακτηριστικών τού Ανεμιστήρα.
 • ΠΛΗΡΕΙΣ και Αναλυτικές Εκτυπώσεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
  Για σωστές και εντυπωσιακές Εκτυπώσεις, να διαβάσετε το αρχείο "ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ", που περιλαμβάνεται στο συμπιεσμένο (".zip") αρχείο Εγκατάστασης (βλ. ενότητα "Downloads").
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 • Για πολλαπλές άδειες του ιδίου Προγράμματος ή για αγορά περισσοτέρων του ενός από τα Προγράμματά μας, ισχύουν ειδικές (κατά περίπτωση) εκπτώσεις.
 • Όλες οι ανανεώσεις (Updates) του Προγράμματος επί δυο (2) χρόνια από την Ημερομηνία της αγοράς του, είναι απολύτως δωρεάν.
 • Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, προσφέρεται (επίσης δωρεάν) πλήρης τεχνική τηλεφωνική υποστήριξη.

Downloads

demo Κατεβάστε το αρχείο zip εδώ
<< επιστροφή στα προϊόντα