Προσοχή, Όλα τα Προγράμματα τρέχουν σε Windows (XP και άνω)

Φορτία Ψυκτικών Θαλάμων (Ref-Load)
Φορτία Ψυκτικών Θαλάμων (Ref-Load)

Το Πρόγραμμα "Ref-Load", αφορά σην καταχώρηση Δεδομένων και τον ακριβή Υπολογισμό των Φορτίων Ψυκτικών Θαλάμων Συντήρησης και Κατάψυξης. Πρόκειται για ένα πλήρως Επαγγελματικό Πρόγραμμα, ΜΟΝΑΔΙΚΟ στο είδος του.

Σωληνώσεις Ψυκτικών Μέσων (Ref-Pipe Professional)
Σωληνώσεις Ψυκτικών Μέσων (Ref-Pipe Professional)

To Πρόγραμμα "Ref Pipe Professional", αφορά στον Υπολογισμό Σωλήνων Αναρρόφησης, Γραμμών Υγρού και Κατάθλιψης Ψυκτικών Μέσων (Freon), σε οποιοδήποτε και οσονδήποτε απλό ή πολύπλοκο Ψυκτικό Σύστημα Συντήρησης, Κατάψυξης ή/και Βαθειάς Κατάψυξης. Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο Επαγγελματικό Πρόγραμμα, ΜΟΝΑΔΙΚΟ στο είδος του.

Αεραγωγοί (AirDuct)
Αεραγωγοί (AirDuct)

Το Πρόγραμμα "AirDuct", αφορά στον Υπολογισμό Αεραγωγών, με οποιαδήποτε μέθοδο και για Ορθογωνικές ή/και Κυκλικές Διατομές Αεραγωγών.

Υπολογισμός Σωληνοδικτύων (LiquidPipe)
Υπολογισμός Σωληνοδικτύων (LiquidPipe)

To Πρόγραμμα "LiquidPipe", αφορά στον ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ Υπολογισμό Σωληνώσεων Νερού (αλλά και οποιουδήποτε άλλου υγρού)

Ψυχρομετρικοί Υπολογισμοί (Psychro)
Ψυχρομετρικοί Υπολογισμοί (Psychro)

To Πρόγραμμα "Psychro", αφορά σε αποκλειστικά «Ψυχρομετρικές Μελέτες» (Αναλυτικοί Ψυχρομετρικοί Υπολογισμοί), δηλ. στον Υπολογισμό των Ψυχρομετρικών μεταβολών Αέρος σε μια Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα.

Φορτία Κλιματισμού (LoaD)
Φορτία Κλιματισμού (LoaD)

Το Πρόγραμμα "LoaD", αφορά στον Υπολογισμό Φορτίων Κλιματισμού Κτιρίων, Αυτοκινήτων, Σιδηροδρομικών Συρμών και Πλοίων, για Χειμώνα και Καλοκαίρι.

Μονοσωλήνιο Σύστημα Θέρμανσης (Monosolinio)
Μονοσωλήνιο Σύστημα Θέρμανσης (Monosolinio)

Το Πρόγραμμα "Monosolinio", αφορά στον Υπολογισμό όλων των απαραίτητων χαρακτηριστικών ενός Μονοσωλήνιου Συστήματος Θέρμανσης (Πλήρης Μελέτη).

Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης (Katanomi)
Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης (Katanomi)

Το Πρόγραμμα "Katanomi", αναφέρεται στον Aναλυτικό Υπολογισμό της Κατανομής των Δαπανών Θέρμανσης, ανά Ιδιοκτησία (Διαμέρισμα).