Προσοχή: Όλα τα Προγράμματα τρέχουν σε Windows (XP και άνω)

Φορτία Ψυκτικών Θαλάμων (Ref-Load, ! ΝΕΑ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ Version 2023 !)
Φορτία Ψυκτικών Θαλάμων (Ref-Load, ! ΝΕΑ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ Version 2023 !)

Το Πρόγραμμα "Ref-Load", αφορά σην καταχώρηση Δεδομένων και τον ακριβή Υπολογισμό των Φορτίων Ψυκτικών Θαλάμων Συντήρησης και Κατάψυξης. Η νέα, εντελώς ανανεωμένη, Έκδοση 2023, υποστηρίζει πολλάπλά (μέχρι τέσσερα) διαφορετικά Προϊόντα προς Ψύξη (με συσκευασία ή χωρίς) σε κάθε Θάλαμο. Πρόκειται για ένα πλήρως Επαγγελματικό Πρόγραμμα, ΜΟΝΑΔΙΚΟ στο είδος του.

Σωληνώσεις Ψυκτικών Μέσων (Ref-Pipe Professional, ΝΕΑ Version 2022)
Σωληνώσεις Ψυκτικών Μέσων (Ref-Pipe Professional, ΝΕΑ Version 2022)

To Πρόγραμμα "Ref Pipe Professional", αφορά στον Υπολογισμό Σωλήνων Αναρρόφησης, Γραμμών Υγρού και Κατάθλιψης Ψυκτικών Μέσων (Freon), σε οποιοδήποτε και οσονδήποτε απλό ή πολύπλοκο Ψυκτικό Σύστημα Συντήρησης, Κατάψυξης ή/και Βαθειάς Κατάψυξης. Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο Επαγγελματικό Πρόγραμμα, ΜΟΝΑΔΙΚΟ στο είδος του.

Αεραγωγοί (AirDuct, ΝΕΑ Version 2022)
Αεραγωγοί (AirDuct, ΝΕΑ Version 2022)

Το Πρόγραμμα "AirDuct", αφορά στον Υπολογισμό Αεραγωγών, με οποιαδήποτε μέθοδο και για Ορθογωνικές ή/και Κυκλικές Διατομές Αεραγωγών.

Υπολογισμός Σωληνοδικτύων (LiquidPipe, ΝΕΑ Version 2022)
Υπολογισμός Σωληνοδικτύων (LiquidPipe, ΝΕΑ Version 2022)

To Πρόγραμμα "LiquidPipe", αφορά στον ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ Υπολογισμό Σωληνώσεων Νερού (αλλά και οποιουδήποτε άλλου υγρού)

Ψυχρομετρικοί Υπολογισμοί (Psychro, ΝΕΑ Version 2022)
Ψυχρομετρικοί Υπολογισμοί (Psychro, ΝΕΑ Version 2022)

To Πρόγραμμα "Psychro", αφορά σε αποκλειστικά «Ψυχρομετρικές Μελέτες» (Αναλυτικοί Ψυχρομετρικοί Υπολογισμοί), δηλ. στον Υπολογισμό των Ψυχρομετρικών μεταβολών Αέρος σε μια Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα.

Φορτία Κλιματισμού (LoaD, ΝΕΑ Version 2022)
Φορτία Κλιματισμού (LoaD, ΝΕΑ Version 2022)

Το Πρόγραμμα "LoaD", αφορά στον Υπολογισμό Φορτίων Κλιματισμού Κτιρίων, Αυτοκινήτων, Σιδηροδρομικών Συρμών και Πλοίων, για Χειμώνα και Καλοκαίρι.

Μονοσωλήνιο Σύστημα Θέρμανσης (Monosolinio, ΝΕΑ Version 2022)
Μονοσωλήνιο Σύστημα Θέρμανσης (Monosolinio, ΝΕΑ Version 2022)

Το Πρόγραμμα "Monosolinio", αφορά στον Υπολογισμό όλων των απαραίτητων χαρακτηριστικών ενός Μονοσωλήνιου Συστήματος Θέρμανσης (Πλήρης Μελέτη).

Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης (Katanomi, ΝΕΑ Version 2022)
Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης (Katanomi, ΝΕΑ Version 2022)

Το Πρόγραμμα "Katanomi", αναφέρεται στον Aναλυτικό Υπολογισμό της Κατανομής των Δαπανών Θέρμανσης, ανά Ιδιοκτησία (Διαμέρισμα).