ΕΡΓΟ-ΨΥΚΤΙΚΗ Α.Ε.

Λεωφόρος Βουλιαγμένης 587, Αργυρούπολη 164 52 (2ος Όροφος)

Τηλ. 210 9959232-3

Fax. 210 9959234

e-mails : info@ergo-psychtiki.gr,  dorf@ergopsiktiki.gr,  ergodorf@otenet.gr