• Εγκαταστάσεις Κεντρικού Κλιματισμού & Αερισμού-Εξαερισμού, σε Θέρμανση και Ψύξη
 • Εγκαταστάσεις < Στείρων Χώρων > (Sterile Chambers) & < Καθαρών Χώρων > (Clean Rooms)
 • Εγκαταστάσεις Βιομηχανικής Ψύξης (Συντήρηση, Κατάψυξη, Βαθειά Κατάψυξη-Τούννελ)
 • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Κίνησης & Φωτισμού σε Βιομηχανίες και Κτίρια
 • Εγκαταστάσεις Υποσταθμών Μέσης Τάσης
 • Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών Panels
 • Εγκαταστάσεις Αντιστάθμισης Αέργου Ισχύος & “Ενδιάμεσων” Ενεργειακών Μετρήσεων
 • Εγκαταστάσεις Πυρανίχνευσης & Πυρόσβεσης
 • Υδραυλικές Εγκαταστάσεις Ύδρευσης & Αποχέτευσης
 • Εγκαταστάσεις Θερμιδομέτρησης, σε Θέρμανση & Ψύξη
 • Εγκαταστάσεις Παραγωγής & Διανομής Πεπιεσμένου Αέρα
 • Εγκαταστάσεις Ηλεκτρικών, Υδραυλικών & Πνευματικών Αυτοματισμών